STRATEJİ BİZİM İŞİMİZ

İletişim Stratejisi Geliştirme ve Modelleme

Birbirinden kopuk, salt fikir bazlı işler yerine güçlü bir strateji doğrultusunda oluşturulmuş iletişim, pazarlama, marka ve sosyal sorumluluk projeleriniz için bizi arayın. Farkımızı hızlıca farkedersiniz.

Yaşam Kalitesi Odaklı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Strateji ve Proje Geliştirme

Pozitif psikolojinin temel çalışma alanı olan yaşam kalitesi ve iyi oluş dinamiklerini planlamalarımıza entegre ederek iletişim ve marka stratejileri geliştiriyor, sosyal sorumluluk projeleri tasarlıyor ve yönetiyoruz.

 

Proje Planlama

İç iletişim, işveren markası, kurumsal iletişim, sosyal sorumluluk, pazarlama iletişimi, sadakat programları alanlarında projeler tasarlıyoruz.

 

Tüm hizmetlerimize bakın

Kurumsal Eğitim ve Workshoplar 

Kurumsal eğitimlerimiz 5 temel alanda yapılır. (1) Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi, (2) Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünce (3) Girişimcilik ve Kurum İçi Girişimcilik (4) İş Modeli İnovasyonu ve İletişimde İnovasyon Yönetimi (5) Dijital Kültürler ve İletişim

Uluslararası Eğitim, Seminer & Workshoplar

Yönettiğiniz yurt dışı bölgelere yönelik, tematik ve çözüm odaklı eğitimler, seminerler ve workshoplar tasarlıyoruz.