İletişimde İnovasyon

İnovasyonun değeri topluma ve ekonomiye sağladığı katma değerle belirlenir. İletişimin değeri inovasyonun başlangıcından sonuna kadar yarattığı etkileşimin ve ivmenin katma değeriyle belirlenir.

Program farklı modüller ihtiva etmekte olup, genel bağlamda şu konulara yer vermektedir:

İnovasyon süreçlerinde iletişim stratejilerinin ve planlamasının neden kritik başarı faktörü olduğu,

Kurumsal strateji çerçevesinde paydaş katılım çerçevesinin ve iletişim taktiklerinin belirlenmesi,

Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde inovasyon yaklaşımının belirlenmesi,

İnovasyon süreçlerinde iletişim planlama yöntemleri

İletişimde sürekliliğin ve etkinin sağlanması için yönetsel yaklaşımlar ve stratejiler