İletişimde İnovasyon

Tüm yenilikler yaratıcı düşünce süreçlerinin sonucudur. 

İnovasyon, yaratıcı düşünce sonunda elde edilen fikirlerin satılabilir ürünlere ve hizmetlere aktarılmasıdır.

İnovasyonun değeri topluma ve ekonomiye sağladığı değerle belirlenir.

İletişimde inovasyon ise yeni yaklaşımlar ve yeni yöntemler vasıtasıyla kalıcı çözümler üretecek fırsatların ortaya konmasıdır.

İletişimin değeri yaratılan bu etkileşim ve ivmenin katma değeri ile belirlenir. Yani müşterinin, çalışanın ve toplumun yaşam kalitesinin ne derece artırıldığı ile alakalıdır. 

Kalıcı çözüm üretecek fırsatlar nasıl ortaya konur?

Strateji ile.

Entegre Planlama ile.

Yaşam Kalitesi Performansı ile.

Kalıcı Çözümün Baştan Sona İletişimi ile.