Pozitif Psikoloji, bireylerin, toplumun ve kurumların yaşam kalitesini hangi faktörlerin nasıl artırdığını araştıran kanıta dayalı bilim dalıdır.

Pozitif Psikoloji terimi ilk olarak Abraham Maslow tarafından ortaya atıldı. Pozitif kişilik üzerine daha sonraki yıllarda Carl Jung, Viktor Frankl, Carl Rogers, Karen Horney gibi psikologlar uzun soluklu çalışmalar yapmıştır.

Pozitif Psikoloji akımı 1998 yılında American Psychology Association Başkanı Martin Seligman tarafından daha geniş kitlelere ulaştırılmış, bu alanda daha yoğun bilimsel çalışmalar yapılmasına olanak sağlanmıştır.

IPPA Pozitif Psikoloji Akademisi, yaşam kalitesi odaklı sosyal sorumluluk projeleri çizer, pazarlama ve iletişim planlamaları yapar, bireylerin ve kurumların ihtiyacına yönelik uluslararası alanlarda seminerler, eğitimler ve atölyeler düzenler.

Psk. Danışman Fatmanur Erdoğan tarafından 2013 yılında kurulan Pozitif Psikoloji Akademisi, bireylerin, kurumların ve toplumun yaşam kalitesini artırmak amacıyla kurulmuştur. Pozitif Psikoloji Akademisi, alanında uzman iletişim, psikolojik danışman, pazarlama ve program yapımcılarından oluşmaktadır.