IPPA COMMUNICATIONS

IPPA Communications stratejik iletişim planlama, modelleme, proje geliştirme ve eğitim danışmanlık şirketidir.

Hizmet verdiğimiz alanlar:

Bütünleşik İletişim Planlaması
İletişim Stratejisi Geliştirme, Modelleme ve Planlama
Stratejik Rekabet Avantajı Yaratan Sürdürülebilirlik İletişimi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Geliştirme ve İletişim Planlaması
Pazarlama İletişimi
İtibar Yönetimi
Dijital İletişim
Liderlik İletişimi
Kurumsal İletişim
İç İletişim
Kültür Dönüşümü ve İletişimi

Eğitim ve Atölyeler