“İş Yaşamında Yeni İnsan”

İnsan değişiyor. İş yaşamı da değişiyor.

Şirketler dönüşmek, çevik olmak, amaç yaratmak, dijitalleşmek ve yenilikçi kültüre sahip olmak istiyor. Çünkü uzunca bir süre sadece kendi sektörleri ve operasyonları ile ilgilenen şirketler, dış dünyaya kapalı hareket eder oldu. Bu yüzden de artık alanları dışında olup biten gelişmelerin kendi sektörlerine etkilerini anlama ihtiyacı hissediyorlar. İçinde bulundukları sektörlerin dışındaki bilgi, gelişme ve iş disiplinlerinin kendilerini nasıl etkilediklerini öğrenmek, onlara stratejik hareket gücü veriyor.  

İnsanın değişimi, salt teknolojik gelişmeler gibi dar kalıplara sığdırılmış bir bakış açısıyla ele alınamayacak kadar karmaşık. İnsandaki değişimi multi-disipliner bir yaklaşımla incelememiz gerekir. Ancak o zaman çağa ayak uydurmak amacıyla yapılan çalışmalar, özellikle içinden geçtiğimiz dijital dönüşüm sürecinde, mekan iyileştirmeleri, teknolojinin yenilenmesi ve kuşaklar ekseninde döner durmanın ötesine geçebilir. 

Katılımcılar ne öğrenecek?

Bu seminer sadece “tespitler” barındırmıyor. Katılımcıların “düşünme metodolojisi” geliştirmesini de sağlıyor. Hem bireysel olarak kişinin kendini daha iyi anlamasını hem de ekip olarak çalışırken “nasıl” hareket edilmesi gerektiğine dair somut çözümler sunuyor. 

İnsanın neden ve nasıl değiştiğini anlayacak,

Bugünün sorunlarına multi-disipliner bir yönetim bakış açısı ile yaklaşacak,

Bugünün sorunları karşısında nasıl hareket ettiğini fark edecek,

Geleceğe hazırlanabilmek için bireysel olarak neler yapabileceğini öğrenecek,

Şirketler, aynılık sendromundan kurtulabilmek için nasıl düşünmesi ve ne tür çalışmalara ağırlık vermesi gerektiğine dair yenilikçi bir bakış açısına sahip olacak,

Somut çözüm önerilerine kavuşacaksınız.

Kurumsal Seminerimize Rezervasyon İçin:

labs@ippaworld.com