Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünce

Dünya’da yapılan araştırmalar yaratıcılığın, teknolojik yatırımların da üzerinde bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bu eğitim yaratıcılığı daha iyi anlamamızı sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitim, katılımcıyı yaratıcılığın dünyasına çoklu örneklerle çekerek ihtiyacın ve malzemelerin tanımlanmasına eşlik eder. Bu sürecin sonunda katılımcı,  elde ettiği öğretileri kendi hayatına nasıl entegre edeceğini, somut örnekler üzerinden çalışalar öğrenir. Katılımcılar, bireysel yaratıcılıktan kurumsal yaratıcılığa geçişi irdeler.

Bu program, yenilik ve dönüşüm için gerekli olan düşünme yapılarını geliştirerek, katılımcılara bir düşünme metodolojisi kazandırır.

Bireysel ve kurumsal yaratıcılığı hem öğrenmek hem de atölye ile uygulamaya koymak için labs@ippaworld.com