Kurumsal Marka İletişimi

Kurumsal marka yönetimi ile ürün marka yönetimi birbirinden farklıdır. Kurumsal marka iletişimi çalışmalarının stratejik olarak yapılması rekabette farklılaşma yaratır.

Bu eğitim krizlerin önlenmesinde, kurumun rakipleri karşısında farklılaşmasında, kurumsal ortaklıkların geliştirilerek pekiştirilmesinde, kuruma olan güven ve itibarın yükseltilmesinde, satışların artması, yeteneğin kuruma çekilmesi, sürdürülebilirlik alanında rekabet avantajı yaratmakta ve tercih edilen bir şirket olunmasında kurumsal marka iletişiminin rolü ve önemini anlatır.

Kurumlar giderek daha fazla kurumsal markalarına odaklanmakta ve sonuç olarak kurumsal marka temelli iletişim, müşteriler ve diğer paydaşlar tarafından deneyimlendiği şekliyle kurumsal marka vaadinin/taahhüdünün iletilmesi ve gerçekleştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kurumsal marka iletişimi, vaat edici, birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül iletişimi kapsar. İletişim etkilerini barındıran altı bölümlü bir Toplam Kurumsal Marka İletişimi çerçevesi tanıtılmaktadır.

Eğitimin İçeriği

Kurumsa Marka

Yeni Nesil Kurumsal Marka İletişimi

(a) Birincil Kurumsal İletişim (kurumsal kimlik odaklı kurumsal iletişim);

(b) İkincil Kurumsal İletişim (kurumsal kontrollü kurumsal iletişim);

(c)Üçüncül Kurumsal İletişim (ağızdan ağıza kurumsal iletişim);

(d) Dördüncül Kurumsal İletişim (dijital kurumsal iletişim)

(e) Yanıt Veren Kurumsal İletişimin (geri bildirim kurumsal iletişimi)

Kurumsal Marka Mimarisi

-İşveren Markası, Ortak Markalama, Kurumsal Marka Uyumu

-Kurumsal Marka İletişiminin Sonuçları

Kurumsal Marka İletişim Stratejisi

Örnek Olaylar ve İncelemeler, Vaka Çalışmaları ve Deneyler

Eğitime Katılımcı Profili

Kurumsal iletişim yöneticileri

Kurumsal marka iletişimi alanında görev almayan tüm yönetim kademeleri

Her kademe çalışan için uygundur.

Detaylı bilgi için labs@ippaworld.com