Pozitif Psikoloji’nin ABC’si

Pozitif psikoloji bireylerin, kurumların ve toplumun yaşam kalitesini hangi faktörlerin nasıl artırılacağı ile ilgili bilim dalıdır. İnsanın erdemlerini ve potansiyellerini anlamasını ve uygulamaya koymasını esas alan bir yaklaşımdır. Pozitif psikoloji bu bağlamda yaşamı değerli kılan şeylerin neler olduğu ile ilgilenir ve iyi oluş halini sağlayan kaynakların artırılmasına odaklanır. Pozitif psikoloji, insan yaşamındaki olumsuzlukları, trajedileri, olumsuz duyguları ve psikopatolojiyi reddetmez. Travma sonrası gelişim, psikolojik sağlamlık ve dayanıklılık pozitif psikoloji alanının önemli çalışmalarındandır. 

Pozitif Psikoloji Ne Değildir?

Pozitif psikoloji her daim olumlu düşünmek ve hissetmek değildir. 

Pozitif psikoloji bir mutluluk bilimi değildir.

Pozitif psikoloji evrene gönder olsuncu bir yaklaşım değildir.

Pozitif psikoloji ben denedim oldu, öyleyse, herkes için geçerlidir anlayışıyla hareket eden bireysel içgüdü ve deneyimlerle yola çıkan bir kişisel gelişim furyası değildir.

Pozitif Psikoloji Nedir?

Pozitif psikoloji, bilimsel çalışmalara dayanır. Psikolojik danışmanlığın bir çalışma alanıdır. 

Pozitif psikoloji, bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan iyi olma halidir. 

Pozitif psikoloji, bireylerin yaşam kalitesinin artması için hangi faktörlerin ön planda olması gerektiği ile ilgilenir. (quality of life)

Pozitif psikoloji, bireylerin yaşam sevincini artırmanın yollarını arar. (life satisfaction)

Pozitif psikoloji, bireylerin yeteneklerinin nerede olduğunu anlamalarına ve yeteneklerini her daim kullanabilecekleri erdemli bir hayatın inşa edilmesi ile ilgilidir. (virtues and character strengths)

Pozitif psikoloji, daha mutlu ve umutlu bir yaşam için gerekli olan kişisel ve toplumsal (çevresel) faktörlerin iyileştirilmesini sağlar. (happiness and hope)

Pozitif psikoloji, en zor hayat koşullarında dahi bireyin ruhsal, zihinsel ve fiziksel gücünü ve dayanıklılığını korumasına etken olan faktörleri araştırır ve uygulamaya koyar. (resilience)

Pozitif Psikoloji Ne tür Soruların Cevabını arar?

İyi yaşam nedir? İyilik hali nedir?

Bireylerin ve toplumun Yaşam Kalitesini artırmanın yöntemleri nedir?

Mutluluk nedir? Nasıl daha mutlu ve huzurlu bir yaşam elde edebiliriz?

İnsanları daha olumlu duygular yaşamaya teşvik eden uygulamalar nelerdir?

Başarılı insanları başarılı yapan faktörler nelerdir?

Mutluluk ile başarı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Çevre ile psikolojik dayanıklılık arasında nasıl bir ilişki vardır?

IPPA Pozitif Psikoloji Akademisi

Pozitif Psikoloji ile Kaliforniya’da çalıştığım yıllarda tanıştım. 2000 yılından bu yana Pozitif Psikoloji alanındaki çalışmaları takip ediyor, yaptığım işlere, Kurumsal İletişim, Kültür değişimi, Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk, İşveren Marka İletişimi ve Sosyal Markalama alanında çizdiğim projelerde uyguluyorum. Pozitif Psikoloji’nin konusu dahlinindeki alanlarda İş Yaşamında Pozitif Psikoloji seminerleri veriyorum.

Psikolojik danışmanlık üzerine eğitimimi Kanada Yorkville University’de tamamladım.Bu alanda aynı zamanda University of Penn tarafından verilen Applied Positive Psychology sertifika eğitimimi başarıyla tamamladım. Kaliforniya’da pazarlama ve marka yönetimi üzerine çalıştığım yıllarda pozitif psikoloji ile tanıştım ve 2000 yılından bu yana insanın, kurumların ve toplumun yaşam kalitesini hangi faktörlerin neden ve nasıl artırdığını araştıran çalışmaları iş dünyasında uygulamaya yönelik çalışmalar yapıyorum.

Türkiye’de iletişim, sürdürülebilirlik ve marka yönetimini pozitif psikolojinin bilimsel çalışmalarıyla harmanlayan, şirketler için stratejik modeller geliştiren ilk yöneticiyim. Bu alanda geliştirdiğim ve yarattığım çalışmaları The Coca-Cola Company ve Allianz gibi şirketlerin stratejileri ve vizyonlarına entegre ederek uygulamaya koymayı başarmış olmaktan mutluluk duyuyorum.

Karakter özellikleriniz ve erdemlerinizin nerede olduğunu anlamanız yine pozitif psikolojinin bir çalışma alanıdır.  Ayrıca Psikolojik ve kariyer danışmanlığı verdiğim profesyonellerin karakter özelliklerini anlamalarına yardımcı oluyorum.