Sürdürülebilirlik İletişimi ve Farklılaşma Stratejileri

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk kavramları her ne kadar aynı şeyi ifade eden kavramlar olsa da her şirket konuya farklı pencerelerden bakıyor.

Sürdürülebilirlik konusu günümüzde tüm işletmelerin artık bir numaralı gündem maddesi. Bu program katılımcıların sürdürülebilirlik yönetiminde iletişim çalışmalarının sürdürülebilir gelişime katkısının nasıl ve ne yönde olacağını daha iyi anlamalarını, ayrıca kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarında daha güçlü bir başarı elde edebilmeleri için iletişimi süreçlerde nasıl kullanmaları gerektiğini gösterir. Sürdürülebilirlik iletişimi modellemesinin önemini vurgular. Her şirketin aynı şeyleri yapıp, aynı şeyleri konuştuğu konularda “iletişimde farklılaşmanın” önemine ve bu yolla rekabet avantajının nasıl sağlanabileceğine değinir. 

Eğitim hakkında detaylı bilgi için labs@ippaworld.com