Korumacılar ve İlerlemeciler Vol.2

Korumacı kaslarla hareket eden şirketlerin yine “garantici ve aynılık sevici” bir anlayışla sundukları uygulamalara rastlıyoruz. Dönem İlerlemecilerin dönemi. Bu nedenle Korumacılar ve İlerlemeciler segmenti bir iş stratejisidir ve iş stratejisi olarak ele alınmalıdır.