Yaşam Kalitesi Odaklı Sosyal Sorumluk

“Sosyal sorumluluk çalışmalarının şirkete nasıl bir katkı sağladığından üst yönetimler pek de emin değil.”

Çalışanı mutlu etsin diye mi yapmalıyız?

Yapmamız gerekiyor dendiği için mi yapmalıyız?

Şirkete finansal getirisi yüksek olduğu için mı yapmalıyız?

Kafamızda deli sorular!

Üst yönetimler bu sorgulamalarında hiç de haksız sayılmazlar, çünkü projelerin etkisi öyle düşük, yarattığı sosyal fayda öylesine günü kurtarmalık ve hepsi aynılık sendromundan öyle müzdarip ki…

IPPA Communications olarak bizler Türkiye’de sosyal sorumluluk çalışmalarına bakışı değiştiren öncü bireylerden oluşuyoruz.

Bizler sosyal sorumluluk çalışmalarına kurumsal sosyal marka yönetim modelimizin bir parçası olarak ele alıyor ve “yaşam kalitesi”ni stratejimizin odağına alıyoruz, çünkü sosyal projelerin gerçek etkisi ve sürdürülebilirliğin ancak yaşam kalitesinin farklı boyutları dikkate alarak yapılan planlama, ölçümleme ve iletişim ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunu kanıta dayalı bilimsel çalışmalarla yapıyoruz.


Odağınıza yaşam kalitesini almak demek, o toplumun yaşam kalitesini hangi faktörlerle nasıl artırmak istediğinizi projenin başında belirlemenizle mümkündür. Bu alana öncülük eden bilim dalı pozitif psikolojidir.

Pozitif psikoloji, insanların, toplumun ve kurumların yaşam kalitesini hangi faktörlerin nasıl artırdığı üzerine kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapan bir alan. 

IPPA yönetimi olarak, 2000 yılından bu yana pozitif psikoloji alanında çalışıyor ve aynı zamanda 20 yıldır kurumsal ve marka iletişim stratejileri geliştiriyoruz. Ses getiren, etkisi güçlü, planlaması net projeler yaratıyoruz.

IPPA Pozitif Psikoloji Akademisi olarak da bu alanda bireylere ve kurumlara yönelik ufuk açan eğitimler veriyoruz.

İş dünyasına yaşam kalitesi odaklı sosyal sorumluluk anlayışı ve yaklaşımını (ve ayrıca kurumsal sosyal marka yönetimini) ilk olarak Psikolojik Danışman ve iletişim stratejisti Fatmanur Erdogan kazandırmış ve uygulamıştır.  2000 yılından bu yana yaşam kalitesi anlayışını işveren markası, sürdürülebilir gelişim, toplumsal fayda ve paydaş iletişimine yerleştirmekte ve çizdiği projelere uygulamaktadır.

Yaşam Kalitesi odaklı sosyal sorumluluk, işveren markası, itibar yönetimi çalışmalarımız ile ilgili danışmanlık ve eğitimlerimiz için bizimle irtibata geçin. info@ippaworld.com