Yaşam Kalitesi Odaklı İletişim Stratejisi, Planlaması & Projeleri

“Yaşam kalitesi, toplumların ulaşmayı amaçladığı en önemli evrensel hedeflerdendir. İnsan hakları konusunda tüm politik kararların alınmasında önemli bir göstergedir.”

Neden Markaların Odağında “Yaşam Kalitesi” Olmalı?

Gelecekte ayakta kalacak şirketler hiç şüphesiz yaşam kalitemizi artıran sosyal şirketler ve sosyal markalar olacaktır. Sosyal marka olmak ne sosyal medyada olmak ne de sosyal sorumluluk projesi yapmak, ne kar etmemek, ne de karın çoğunu topluma aktarmaktır.

Sosyal şirketler müşterilerin, çalışanların ve toplumun yaşam kalitesini nasıl artıracağına dair keskin bir vizyona, güçlü bir stratejiye ve çevik bir eylem planına sahiptir. Çünkü artık müşteriler şirketlere şu soruyu sormaktadır:

“Benimle birlikte istediğim hayatı şekillendirmeye hanginiz var sınız?”

Yaşam kalitesi, ekonomik kalkınmayı kapsayan, gelir, eğitim, entelektüel birikim, sosyal ilişkiler gibi altı ana indikatörü içine katan oldukça geniş bir kavramdır.

IPPA Yaşam Kalitesi Modeli®, bireyin ne derece refah içinde yaşadığını görmek ve sunulan imkanlar karşısında nasıl hissettiklerini ortaya koyan belirgin bir yaklaşım metodudur.

Geleceğin ayakta kalan şirketleri ve markaları toplumun yaşam kalitesini artıran sosyal şirketler olacaktır. Endüstri 4.0 ile Toplum 5.0 arasındaki fark tam da buradadır.

IPPA Yaşam Kalitesi Modeli® hem objektif hem de subjektif göstergeleri dikkate alır. Subjektif göstergeler bireylerin yaşadıkları deneyimler sonucu ortaya çıkan duygular olurken, objektif göstergeler ise sübjektif göstergeleri yaşatan etmenlerdir.


Mutluluk peşinde koşturan, odağında mutluluk olan işler yapıyor ve sonuca ulaşamıyorsanız, sebebini biliyoruz.

IPPA Pozitif Psikoloji Akademisi şirketler ve markalar için özellikle aşağıdaki konular özelinde yaşam kalitesi odaklı iletişim stratejileri çiziyor ve uygulamaya yönelik projeler hazırlıyor. Türkiye’de pozitif psikoloji çalışmalarını marka yönetimi ile birleştiren ve “yaşam kalitesi” üzerine uzmanlaşmış tek şirketiz.

Pozitif Psikoloji bireylerin, toplumların ve kurumların yaşam kalitesini hangi faktörlerin, neden ve nasıl artırdığını araştıran kanıta dayalı bilim dalıdır.

2000 yılından bu yana pozitif psikoloji bilimi üzerine çalışan IPPA yönetici ortağı Fatmanur Erdogan, yaşam kalitesi odaklı kültürel dönüşüm, iç iletişim ve sosyal sorumluluk anlayışlarını hayata geçiren Türkiye’deki ilk yöneticidir.

Yaşam kalitesi odaklı iletişim stratejileri ve projeler geliştirmek isteyen şirketler için sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak isterseniz, info@ippaworld.com adresine bir email atın, tanışalım.

Mutlu İnsan, Mutlu Şirket, Mutlu Toplum yaratmak, “yaşam kalitesini” odağa alan bir yaklaşım gerektirir.

MARKA: yeniden sadık müşteriler kazanmak.

ÇALIŞAN: erdemlere, anlamlı ve amaçlı bir yaşam sürmeye dayalı objektif ve subjektif  yaşam değerlendirmelerini yükselterek, performanslarını artırmak.

ŞİRKET: şirketlerin toplum tarafından desteklenerek, onlarla elele büyümesini sağlamak