Yaşam Kalitesi Odaklı İletişim Stratejisi, Planlaması & Projeleri

Yaşam kalitesi, toplumların ulaşmayı amaçladığı en önemli evrensel hedeflerdendir. İnsan hakları konusunda tüm politik kararların alınmasında önemli bir göstergedir.

Neden Markaların Odağında “Yaşam Kalitesi” Olmalı?

Gelecekte ayakta kalacak şirketler hiç şüphesiz yaşam kalitemizi artıran şirketler ve markalar olacaktır. Sorumlu şirketler müşterilerin, çalışanların ve toplumun yaşam kalitesini nasıl artıracağına dair keskin bir vizyona, güçlü bir stratejiye ve çevik bir eylem planına sahiptir, çünkü artık müşteriler şirketlere şu soruyu sormaktadır: “Benimle birlikte istediğim hayatı şekillendirmeye hanginiz varsınız?”

Yaşam kalitesi, ekonomik kalkınmayı kapsayan, gelir, eğitim, entelektüel birikim, sosyal ilişkiler gibi altı ana indikatörü içine katan oldukça geniş bir kavramdır. IPPA Yaşam Kalitesi Modeli hem objektif hem de subjektif göstergeleri dikkate alır. Subjektif göstergeler bireylerin yaşadıkları deneyimler sonucu ortaya çıkan duygular olurken, objektif göstergeler ise sübjektif göstergeleri yaşatan etmenlerdir.

IPPA Communications şirketler ve markalar için iletişim stratejileri çiziyor ve uygulamaya yönelik projeler hazırlıyor.