Yaşam Kalitesi Odaklı Strateji & Projeler

Yaşam kalitesi, toplumların ulaşmayı amaçladığı en önemli evrensel hedeflerdendir. İnsan hakları konusunda tüm politik kararların alınmasında önemli bir göstergedir.

Pozitif Psikoloji bireylerin, toplumların ve kurumların yaşam kalitesini hangi faktörlerin, neden ve nasıl artırdığını araştıran kanıta dayalı bilim dalıdır.

IPPA Pozitif Psikoloji Akademisi  şirketler ve markalar için özellikle aşağıdaki konular özelinde yaşam kalitesi odaklı stratejiler çiziyor ve uygulamaya yönelik projeler hazırlıyor. Türkiye’de pozitif psikoloji çalışmalarını marka yönetimi ile birleştiren ve “yaşam kalitesi” üzerine uzmanlaşmış tek şirketiz. Mutluluk peşinde koşturan işler yapıyor ve sonuca ulaşamıyorsanız, sebebini biliyoruz.

Neden Markaların Odağında Yaşam Kalitesi Olmalı?

MARKA: yeniden sadık müşteriler kazanmak.

ÇALIŞAN: erdemlere, anlamlı ve amaçlı bir yaşam sürmeye dayalı objektif ve subjektif  yaşam değerlendirmelerini yükselterek, performanslarını artırmak.

ŞİRKET: şirketlerin toplum tarafından desteklenerek, onlarla elele büyümesini sağlamak

Gelecekte ayakta kalacak şirketler hiç şüphesiz yaşam kalitemizi artıran sosyal şirketler ve sosyal markalar olacaktır. Sosyal marka olmak ne sosyal medyada olmak ne de sosyal sorumluluk projesi yapmaktır. Bunlar sadece şirketleri sosyal marka olmaya taşıyan birer araçtır.

Sosyal şirketler müşterilerin, çalışanların ve toplumun yaşam kalitesini nasıl artıracağına dair keskin bir vizyona, güçlü bir stratejiye ve çevik bir eylem planına sahiptir.

Yaşam kalitesi, ekonomik kalkınmayı kapsayan, gelir, eğitim, entelektüel birikim, sosyal ilişkiler gibi sekiz ana indikatörü içine katan oldukça geniş bir kavramdır. Yaşam kalitesi, vatandaşların ne derece refah içinde yaşadıklarını görmek ve sunulan imkanlar karşısında nasıl hissettiklerini ortaya koyan belirgin bir yaklaşım metodudur.

Yaşam kalitesi hem objektif hem de subjektif göstergeleri dikkate alır. Subjektif göstergeler bireylerin yaşadıkları deneyimler sonucu ortaya çıkan duygular olurken, objektif göstergeler ise sübjektif göstergeleri yaşatan etmenlerdir.

2000 yılından bu yana pozitif psikoloji bilimi üzerine çalışan IPPA yönetici ortağı Psk.Dan. Fatmanur Erdogan, yaşam kalitesi odaklı sosyal şirket anlayışlarının hayata geçmesiyle hem Türkiye’nin kalkınacağına hem de şirketlerin sürdürülebilir olacağına inandığından, markaların odağına “yaşam kalitesi” anlayışını yerleştirmeyi teşvik eden itici bir güç olmaktadır. Endüstri 4.0 ile Toplum 5.0 arasındaki fark tam da buradadır.

Geleceğin ayakta kalan şirketleri ve markaları toplumun yaşam kalitesini artıran sosyal şirketler olacaktır. Çünkü artık müşteriler şirketlere şu soruyu sormaktadır: benimle birlikte istediğim hayatı şekillendirmeye hanginiz varsınız?

Yaşam kalitesi odaklı stratejiler ve projeler geliştirmek isteyen şirketler için sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak isterseniz, info@ippaworld.com adresine bir email atın, tanışalım.