Pozitif Psikoloji

Bu eğitim programı pozitif psikolojinin temellerini ele alır. Markaların ve şirketlerin mutlu şirket yaratma çabasına yardımcı olacak bilimsel verileri ve bilgileri paylaşarak, mitlerin ortadan kaldırılmasına destek olur. Mutluluk önermesi, iyilik önermesi gibi sloganların yaratabileceği sorunlara yer verir. İyi oluşun ne anlama geldiğini, psikolojik iyi oluş halinin nasıl yaratılabileceğini, bireylerin kendi iyi oluşlarını sağlayabilmek için ne tür donelere ihtiyaçları olduğunu irdeler. Bu bilgiler kişinin kendi yaşamına olumlu etki edecek ve yaşamlarında kullanabileceklerdir.