Yaşam Kalitesi Odaklı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi ve İletişimi

“Artık herkes herşeyi herkesten daha iyi yaptığını iddia ediyor ama herkes aynı işleri birbirinden kopyalayarak yapıyor. Böyle bir ortamda dertler de ortak oluyor. Cömert ve iyi niyetli şirketlerin akıttığı milyonlarca dolar ve emek ne toplumun sorunlarını iyileştirmede ne de kuruma fayda sağlamakta yetersiz kalıyor.”

IPPA ekibi olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve sürdürülebilir gelişim alanında 23 yıldır çalışıyoruz. İş dünyası ve toplumsal gelişim alanında uluslararası alanlarda projeler yapmış, işin felsefesini, psikolojisini, sosyolojisini derinlemesine araştıran ve çalışan bir ekibiz.

Bu süre boyunca sosyal sorumluluk çalışmalarının stratejik ve planlı yapılmaması, salt fikir bazlı işler olarak kalması, sosyal sorumluluk çalışmalarının başarısız olmasının ve yönetimlerin pek de kayda değer işler olarak konuyu görmemesinin en önemli nedeni olduğunu biliyoruz.

En temel sorun burada yatıyor.

Sosyal sorumluluk projeleri, tek atışlık fırsat kampanyaları haline geldi. Yanılıyor muyuz?


Sosyal sorumluluk bir kültürdür. DNA’nızda ya vardır ya da yoktur. Toplum, çalışanlar ve müşterileriniz sosyal fayda yaratan şirketleri ödüllendiriyor. Onlarla elele yürümeyi seçiyor.

Müşteriler artık “hangi şirket/marka istediğim yaşamı inşa etmek için benimle birlikte hareket etmeye hazır?” diye soruyor. Markalar bu yüzden evriliyor. Kurumsal Sosyal Marka yönetimi bu yüzden değerleniyor. Yaşam Kalitesini odağına alan sosyal sorumluluk çalışmaları, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen şirketlerin baş tacı oluyor. Yenilik ve inovasyon ticari kaygıyla ortaya atılmış girişimcilikle değil, kurumsal sosyal girişimcilikle geliyor.

IPPA, sosyal sorumluluk projelerini, kanıta dayalı bilimsel bir çalışma alanı olan pozitif psikoloji biliminin yaşam kalitesi çalışmaları üzerinde kurguluyor. Toplum, çalışan ve markanın ancak bu şekilde kazanabileceğine inanıyoruz.

IPPA, kurumsal sosyal marka yönetim modeli ile hareket eden ve yaşam kalitesi modellemesini odağa alarak marka ve iletişim çalışmalarında uzmanlaşmış tek şirkettir.