Yaşam Kalitesi ile Sürdürülebilirlik Arasındaki İlişkiyi Anlamak

İyi bir yaşama kavuşmak istiyorsak, önce “yaşam kalitesi”nin ne anlama geldiğini anlamamız gerekir. 

Yaşam kalitesi konusuna hakim olmadan ne işletmelerimizi ne hayatımızı ne de içinde yaşadığımız toplumu anlamlı ölçüde geliştiremeyiz. 

Evet, artık çoğu insan süslü ve büyük bir kelime olan sürdürülebilirlik alanında çalıştığını iddia ediyor.  Ya da sosyal sorumlu şirket olduklarını belirtiyor. Ama çoğunluk henüz yaşam kalitesi konusunu anlamadan sürdürülebilirlikten konuşmanın imkansız olduğunu bilmiyor. 

Yaşam kalitesi konusunu anlamadığımızda, afetler olduğunda kurumlar kriz yaşıyor, toplum buhrana düşüyor bireyler giderek var olmayı yaşamak zannediyor. 

Peki, nedir bu yaşam kalitesi?

Yaşam Kalitesi, idealimizdeki yaşam ile mevcut yaşam koşulları arasında büyük bir fark olmamasıdır. Bu nedenle iyi yaşamı, yaşam kalitesi yüksek bir yaşam olark tanımlarız. 

Yaşam kalitesi sıklıkla yaşam standardı ile karıştırılıyor. 

Yaşam standardı, ne kadar büyük bir evde yaşadığınız, gelir seviyenizin ne kadar yüksek ya da düşük olduğu gibi materyal ve dışsal objektif göstergelerdir.  Ne var ki, yaşam standardınızın yüksek olması, yaşam kalitenizin yüksek olduğunu göstermez. 

Örneğin 10 katlı rezidans yaptırmak yaşam standardı yüksek kat sahiplerinin var olduğunu gösterebilir. Aynı rezidans depremde yıkılıyorsa, o rezidansın yapımına etki eden sistemin tüm bileşenlerinin, yaşam standardını yaşam kalitesine tercih ettiğinden bahsedebiliriz. 10 katlı ve depreme dayanıklı bir bina yaptırmak, yaşam kalitesi ve yaşam standardı ile bütünlük oluşturur. 

Yaşam kalitemizi belirleyen faktörlerin objektif ve sübjektif olarak incelenmesi iyi oluş düzeyimizi gösterir.

Yaşam kalitesinin belirleyicileri sübjektif ve objektif göstergeler olmak üzere ikiye ayrılır. Subjektif göstergeler bireylerin yaşadıkları deneyimler sonucu ortaya çıkan duygulardır. Objektif göstergeler sübjektif göstergeleri yaşatan etmenleri içerir.

Örneğin, yaşam süresinin uzunluğu ile birlikte kalitesi (sağlıklı olmak, huzurlu olmak, iyi bir çevrede yaşamak vb),  gelirin kişinin yaşam tarzı ile uyumlu olmasıyla birlikte kişiyi tatmin edip etmemesi vb. hususlar üzerinde durmaktadır. Kaliteli bir yaşam, bir bilinçlenme sürecidir. Yaşamın her alanında her zaman ulaşılmak istenen mükemmellik düzeyi olmalıdır.

Sürdürülebilirlik anlayışı hala yaşam standartları ile ifade edilme eğilimindedir. Bu geleneksel sürdürülebilirlik anlayışı, insanlara sunulan mal ve hizmetlerin niceliğinin bir ölçüsü olan yaşam standartları ile bağlantılıdır. Bu nedenle Kişi Başına Düşen GSYİH, ortalama yaşam süresi, eğitim düzeyi vb. yönleri ölçer. Yaşam Kalitesi odakli bir model ise, insanı ve doğayı bir bütün olarak ele almanın öneminin bilinciyle hareketi teşvik eder.

Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilirlik İletişimi Eğitimi