Kurumsal Sosyal Marka Yönetim Modeli™

Dünyada şirketlerin geleceğinin ‘sosyal marka/sosyal’ şirket olmak yolundan geçtiği konusunda üst yönetimler artık hem fikirler.

Bir zamanlar işlevsel markalar olarak var olmaya çalışan şirketler, zamanla duygusal markaları öne sürmeye başladı.

Günümüzde sadece işlevsel ve duygusal markalarıyla ayakta kalmaya  çalışan şirketlere sadakat azaldı; çalışan bağlılığı yok oldu, pazar payları düştü. 

Köklü şirketlerin pazar paylarını kapan yeni oyuncular, başka dinamikler üzerinde yükseliyordu.

Bu durum şirketleri yenilikçi bir arayış içine fırlattı. 

İşletmelerin bugün ve gelecekte ayakta kalabilmesi artık onların “Kurumsal Sosyal Marka®” dinamikleri üzerine inşa edilmeleriyle yakından ilişkilidir. Zira kurumlara olan güven son 10 yılda dip yapmış ve her 4 kişiden sadece biri kurumlara güvendiğini belirtmektedir.

Bu nedenle, teknolojinin yanısıra, sosyal, kültürel ve insana dair dinamikleri doğru yorumlamak ve stratejik yol almak kritik başarı faktörü olmaktadır.

Günümüzde bir kurumun nasıl bir “kültürler bütünü” içinde yol aldığı, o şirketin ne derece inovatif ürün ve hizmetlerle kendini çevik tuttuğunun; müşterisi ve paydaşlarının yaşam kalitesini ne derece artırdığı ise paydaşlarının o şirkete büyüme iznini verip vermeyeceğinin göstergesi olmuştur. 

Kurumsal Sosyal Marka® yönetimi, şirketlerin kurumsal marka yönetim ve itibar kriterlerinin yeniden şekil almasına neden oldu.

Sürdürülebilirlik anlayışını teknik ya da salt finansal bir çalışma olmaktan çıkarttı.

Sosyal olmanın sosyal medya kullanmakla ya da sosyal sorumluluk projeleri yapmakla eş değer olmadığını gösterdi.

IPPA COMMUNICATIONS Kurumsal Sosyal Marka® yönetim modeli ile tanışmak için, bizimle irtibata geçebilirsiniz.


Kurumlara özel proje çizimi talep üzerine yapılmaktadır.


Kurumsal Sosyal Marka Yönetimi Atölyesi™

Kimler Katılmalı:

Kurumsal iletişim yöneticileri,
Sürdürülebilirlik konusunda çalışan profesyoneller,
Sivil Toplum Kuruluşları,
Kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalışan profesyoneller,
İtibar yönetimi alanında çalışanlar ve online itibar yöneticileri,
Marka yönetimi ve iletişimi alanında çalışan profesyoneller,
Pazarlama yönetimi ve iletişimi alanında çalışan yöneticiler,
İnsan kaynakları yöneticileri,
PR Ajansları, pazarlama ve reklam ajansları,
Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi alanında çalışan yöneticiler

Katılım ve bilgi için: strateji@ippaworld.com