Kurumsal Sosyal Marka Yönetimi™

(Corporate Social Branding Lab™ )

Dünya’da şirketlerin geleceği sosyal marka/sosyal şirket olmak yolundan geçiyor.

Bir zamanlar işlevsel markalar olarak var olmaya çalışan şirketler, zamanla duygusal markaları öne sürmeye başladı. Günümüzde sadece işlevsel ve duygusal markalarıyla ayakta kalmaya çalışan şirketlere sadakat azaldı, çalışan bağlılığı yok oldu, pazar payları düştü ve şirketler yeni bir arayış içine girdi.

İşletmelerin bugün ve gelecekte ayakta kalabilmesi “Kurumsal Sosyal Marka” dinamikleri üzerine inşa edilmeleriyle yakından ilişkilidir. Zira kurumlara olan güven son 5 yıldır dip yapmış, her 4 kişiden sadece biri kurumlara güvenmektedir.

Kurumsal Sosyal Marka yönetimi, şirketlerin itibar kriterlerinin de yeniden şekillenmesine neden oldu. Sosyal olmanın sosyal medya kullanmakla eş değer olmadığına işaret ediyor. Sosya şirket olmanın sosyal sorumluluk yaparak değil, yaşam kalitesi dinamikleri üzerinde yükselen çalışmalar bütünü olduğunun altını çiziyor. Bu bağlamda IPPA olarak sunduğumuz Corporate Social Branding LAB, şirketlerin ayakta kalabilme ve anlam yaratabilme arayışlarına en etkili cevap oluyor.

Katılım ve bilgi için: info@ippaworld.com

LAB 1 —  Gelecekte Ayakta Kalacak Şirketlerin DNA’sı

Kurumsal Marka yönetiminde kültürler ve makro dinamikler
İşlevsel Markalardan Sosyal Marka Olmaya Yolculuk
Kurumsal Sosyal Markala Yönetimi nedir?
Kurumsal Sosyal Marka yönetimine geçiş neden gereklidir?
Dijital Dönüşüm ile Sosyal Marka yönetimine geçiş arasındaki kritik ilişki
Stratejik Yaklaşımlar

LAB 2– Marka Yönetimine Pozitif Psikolojik Yaklaşımlar

Pozitif Psikoloji Bilimi’nin ABC’si
İşveren markalamasına Pozitif Psikolojik yaklaşımlar
Kurumsal İletişim yönetiminde Pozitif Psikoloji uygulamaları
Sosyal Marka iletişimine Pozitif Psikolojik yaklaşımlar
Kurumsal Sosyal Marka yaratma süreçleri

LAB 3–Sosyal Sorumluluktan Kurumsal Sosyal Marka Yaratmaya Yolculuk

Kurumsal Sosyal Marka, Sosyal Medya mıdır?
Kurumsal Sosyal Marka, Kurumsal Sosyal Sorumluluk mudur?
Kurumsal Sosyal Marka İletişimi ve IPPA Yaşam Kalitesi Modeli™
Dijital Stratejiler ve Proje Geliştirme

LAB 4– Kurumsal Sosyal Markalamanın İtibar Üzerine Etkisi

Kişisel itibarın kurumsal itibara etkisi
Değerlerin Kurumsal Sosyal Marka iletişimi üzerindeki keskin rolü
Kurumsal Sosyal Markalamanın ana bileşenleri ve Kurumsal İtibara etkisi
Kurumsal İtibar Yönetiminin Yeni Temel Bileşenleri
İtibarı güçlendiren kurumsal sosyal marka proje planlaması ve yönetimi

Kurumlara özel proje çizimi talep üzerine yapılmaktadır.

Kimler Katılmalı:

Kurumsal iletişim yöneticileri,
Sürdürülebilirlik konusunda çalışan profesyoneller,
Sivil Toplum Kuruluşları,
Kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalışan profesyoneller,
İtibar yönetimi alanında çalışanlar ve online itibar yöneticileri,
Marka yönetimi ve iletişimi alanında çalışan profesyoneller,
Pazarlama yönetimi ve iletişimi alanında çalışan yöneticiler,
İnsan kaynakları yöneticileri,
PR Ajansları,
Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi alanında çalışan yöneticiler

Katılım ve bilgi için: info@ippaworld.com