Kurumsal Sosyal Marka Yönetimi™ (Corporate Social Branding Lab™ )

Dünya’da şirketlerin geleceği sosyal marka/sosyal şirket olmak yolundan geçiyor.

Bir zamanlar işlevsel markalar olarak var olmaya çalışan şirketler, zamanla duygusal markaları öne sürmeye başladı. Günümüzde sadece işlevsel ve duygusal markalarıyla ayakta kalmaya çalışan şirketlere sadakat azaldı, çalışan bağlılığı yok oldu, pazar payları düştü ve şirketler yeni bir arayış içine girdi.

İşletmelerin bugün ve gelecekte ayakta kalabilmesi “Kurumsal Sosyal Marka” dinamikleri üzerine inşa edilmeleriyle yakından ilişkilidir. Zira kurumlara olan güven son 5 yıldır dip yapmış, her 4 kişiden sadece biri kurumlara güvenmektedir.

Kurumsal Sosyal Marka yönetimi, şirketlerin itibar kriterlerinin de yeniden şekillenmesine neden oldu. Sosyal olmanın sosyal medya kullanmakla eş değer olmadığına işaret ediyor. Sosya şirket olmanın sosyal sorumluluk yaparak değil, yaşam kalitesi dinamikleri üzerinde yükselen çalışmalar bütünü olduğunun altını çiziyor. Bu bağlamda IPPA olarak sunduğumuz Corporate Social Branding LAB, şirketlerin ayakta kalabilme ve anlam yaratabilme arayışlarına en etkili cevap oluyor.

Katılım ve bilgi için: info@ippaworld.com

Kurumlara özel proje çizimi talep üzerine yapılmaktadır.

Kimler Katılmalı:

Kurumsal iletişim yöneticileri,
Sürdürülebilirlik konusunda çalışan profesyoneller,
Sivil Toplum Kuruluşları,
Kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalışan profesyoneller,
İtibar yönetimi alanında çalışanlar ve online itibar yöneticileri,
Marka yönetimi ve iletişimi alanında çalışan profesyoneller,
Pazarlama yönetimi ve iletişimi alanında çalışan yöneticiler,
İnsan kaynakları yöneticileri,
PR Ajansları, pazarlama ve reklam ajansları,
Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi alanında çalışan yöneticiler

Katılım ve bilgi için: aylin@ippaworld.com