Kurumsal Sosyal Marka Yönetimi™

“Son 20 yılda Fortune 500 şirketlerinin %52’si yok oldu. Önümüzdeki 10 yılda %50’sinin daha yok olacağı tahmin ediliyor. Sebebi sadece dijitalleşmeye ayak uyduramamak değil elbette.”

En kritik sebep, değişen kültürleri ve beklentileri fark edememek oldu. Sadece kendi sektörüne odaklanmış şirketler, dijitalleşme ajandasına geçtiklerinde, ellerindeki datanın ne anlama geldiği ve nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bir öngörüye sahip değildi.

Gelecekte oyunda kalacak şirketler, fonksiyonel ve duygusal markalara yatırım yapanlar değil, sosyal marka olma yolunda ilerleyen ve odağına “yaşam kalitesini” yerleştiren markalar olacak.

Şirketlerin geleceğinin sosyal marka yaratma becerisinde saklı olduğu konusunda pazarlama, marka ve iletişim uzmanlarının kafası net olmakla birlikte, o geçişi nasıl yapabileceklerini henüz keşfedebilmiş durumda değiller. Sosyal marka yaratmanın çalışan memnuniyeti yaratmak ya da pazarlama iletişimlerinin içine satış odaklı sosyal fayda projeleri koymaktan ibaret olmadığının bilincindeler.

Bizler IPPA olarak DNA’larına “yaşam kalitesini sözde değil ölçülebilir akisyonlarla yerleştirebilen şirketlerin müşterileri, çalışanları ve toplum tarafından büyümelerinin destekleneceğini öngörüyoruz.

Bu sebeple, 2000 yılından bu yana yaşam kalitesi dinamikleri üzerine bilimsel araştırmalar yapan pozitif psikoloji bilimini marka yönetimi ile birleştiriyoruz. Bu alanda yol almak isteyen şirketler için danışmanlık veriyor, stratejiler geliştiriyor ve projeler çiziyoruz. Alanımızda tekiz.

Kurumsal Sosyal Marka yönetimi ve iletişimi alanında sunduğumuz 2 günlük eğitim programımızı insan kaynakları, iç iletişim, iş geliştirme, ürün yönetimi, marka yönetimi, pazarlama, kurumsal iletişim, sürdürülebilirlik, finans, satın alma alanında çalışanlar oldukça faydalı bulacaklardır.

Bilgi için aylin@ippaworld.com