Kurumsal Sosyal Marka™ Yönetimi Atölyesi

Son 20 yılda Fortune 500 şirketlerinin %52’si yok oldu. Önümüzdeki 10 yılda %50’sinin daha yok olacağı tahmin ediliyor. 

Sebebi sadece dijitalleşmeye ayak uyduramamak değil elbette.

Değişen kültürleri ve beklentileri fark edememek bu süreçte yaşanan en kritik faktörlerden oldu. Bu faktörlerin ne anlama geldiğini doğru yorumlayamamak ise diğer bir faktör oldu.

Sadece kendi sektörüne odaklanmış şirketler, dijitalleşme ajandasına geçtiklerinde, ellerindeki datanın ne anlama geldiği ve nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bir öngörüye sahip değildi.


Gelecekte oyunda kalacak şirketler, fonksiyonel ve duygusal markalara yatırım yapanlar değil, kurumsal sosyal marka olma yolunda ilerleyen ve odağına “yaşam kalitesini” yerleştiren markalar olacaktır.

Şirketlerin geleceğinin sosyal marka yaratma becerisinde saklı olduğu konusunda pazarlama, marka ve iletişim uzmanlarının kafası net olmakla birlikte, o geçişi nasıl yapabileceklerini henüz keşfedebilmiş durumda değiller.

Bir gerçek var ki, sosyal marka yaratmanın çalışan memnuniyeti yaratmak ya da pazarlama iletişimlerinin içine satış odaklı sosyal fayda projeleri koymaktan ibaret olmadığının bilincindeler.


Bizler IPPA olarak DNA’larına “yaşam kalitesini sözde değil ölçülebilir akisyonlarla yerleştirebilen şirketlerin müşterileri, çalışanları ve toplum tarafından büyümelerinin destekleneceğini öngörüyoruz.

Bu sebeple, 2000 yılından bu yana yaşam kalitesi dinamikleri üzerine bilimsel araştırmalar yapan pozitif psikoloji bilimini marka yönetimi ile birleştiriyoruz. Bu alanda yol almak isteyen şirketler için danışmanlık veriyor, stratejiler geliştiriyor ve projeler çiziyoruz. Alanımızda tekiz.


Corporate Social Branding Lab™

Kurumsal Sosyal Marka™ yönetimi ve iletişimi alanında sunduğumuz 2 günlük eğitim programımızı insan kaynakları, iç iletişim, iş geliştirme, ürün yönetimi, marka yönetimi, pazarlama, kurumsal iletişim, sürdürülebilirlik, finans, satın alma alanında çalışanlar oldukça faydalı bulacaklardır.

Kimler Katılmalı

Kurumsal iletişim yöneticileri,
Sürdürülebilirlik konusunda çalışan profesyoneller,
Sivil Toplum Kuruluşları,
Kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalışan profesyoneller,
İtibar yönetimi alanında çalışanlar ve online itibar yöneticileri,
Marka yönetimi ve iletişimi alanında çalışan profesyoneller,
Pazarlama yönetimi ve iletişimi alanında çalışan yöneticiler,
İnsan kaynakları yöneticileri,
PR Ajansları, pazarlama ve reklam ajansları,
Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi alanında çalışan yöneticiler

Bilgi için aylin@ippaworld.com