Woke-Washing: COVID-19 Sonrası Marka Yaşam Stratejileri

Posted Genel içinde yayınlandı

Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu süreçten şirketlerimiz güçlenerek çıkmanın yollarını arıyor. Normal zamanda operasyonel harekete ağırlık veren şirketler, daha önce derin düşünmeye vakit bulamadıkları bu süreci perspektiflerini derinleştirmeye ayırıyor. Bu nedenle, büyük ve uluslararası şirketler bu süreçten daha güçlü çıkmak için zamanlarını “stratejiye ve planlamaya” ayırmanın kritik başarı faktörü olacağına inanıyor.

Kurumsal Alt-Kültürleri Anlamak

Posted Genel içinde yayınlandı

Kurumsal alt kültürlerin varlığının kabul edilmesi, tanımlanması ve baskın kültür içerisindeki rolünün stratejik iletişim yönetimi ile ortaya çıkartılması, kuruma olan güvenin artmasına, işten anlam bulanların sayısının artmasına, şirket performansının güçlenmesine imkan verecektir.

Friedman Doktrininin Sonu ve İşletmelerin Yeni Rolü

Posted Genel içinde yayınlandı

20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından Nobel ödüllü Milton Friedman 2006 yılında vefat ettiyse de doktrini yaşamaya devam etti. İşletmelerin tek amacının kar maksimizasyonu olduğunu savunan Friedman, The New York Times dergisi için kaleme aldığı makalede “Bir İşletmenin Sosyal Sorumluluğu Karını Artırmaktır” diyordu. Ona göre, bir işletmenin şirket sahiplerine ve hissedarlarına kar sağlamak dışında hiçbir farklı amacı olmamalıydı.