Friedman Doktrininin Sonu ve İşletmelerin Yeni Rolü

20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından Nobel ödüllü Milton Friedman 2006 yılında vefat ettiyse de doktrini yaşamaya devam etti. İşletmelerin tek amacının kar maksimizasyonu olduğunu savunan Friedman, The New York Times dergisi için kaleme aldığı makalede “Bir İşletmenin Sosyal Sorumluluğu Karını Artırmaktır” diyordu. Ona göre, bir işletmenin şirket sahiplerine ve hissedarlarına kar sağlamak dışında hiçbir farklı amacı olmamalıydı.

Korumacılar ve İlerlemeciler Vol.2

Korumacı kaslarla hareket eden şirketlerin yine “garantici ve aynılık sevici” bir anlayışla sundukları uygulamalara rastlıyoruz. Dönem İlerlemecilerin dönemi. Bu nedenle Korumacılar ve İlerlemeciler segmenti bir iş stratejisidir ve iş stratejisi olarak ele alınmalıdır.